samotni materijal
samot.rs
samotni materijal

MAJSTORI

KALJEVE PEĆI

DRAGAN D. VOJINOVIĆ - 063/228-160
DEJAN D. VOJINOVIĆ - 063/11111-39
IVICA PUTIĆ - 063/813-79-51
MILAN RANKOVIĆ - 063/838-73-96
VLADIMIR BUDINSKI - 062/967-74-36

SELJAČKE - HLEBNE PEĆI

IVICA POTIĆ - 063/813-79-51

PICA-PEĆI

DEJAN VOJINOVIĆ - 063/11111-39

KAMINI

DEJAN VOJINOVICĆ - 063/11111-39

PEKARE

DEJAN VOJINOVIĆ - 063/11111-39
BRANISLAV SAMAC - 061/881-14-14

ROŠTILJI

DEJAN VOJINOVIĆ - 063/11111-39
MILAN RANKOVIĆ - 063/838-73-96

KOTLOVI

MILAN RANKOVIĆ - 063/838-73-96